Geld! Geld!

Graaicultuur

BRT

Geld! Geld!
Geld! Geld!

Van de week luisterde ik naar radio BRT, zoals ik zo vaak doe. Ik vind de muziek afwisselender en de hoeveelheid zalvend gezemel minder dan op Hilversum 3, maar helaas wordt er wél weer meer vaag gepsychologiseerd: Wij hebben deze kwestie voorgelegd aan dokter Fóbie van de universiteit van….

Morrend
Enfin, ik hoorde daar over de ophef die er bij onze zuiderburen was ontstaan over de bijbaan van de Belgische oppositieleider Bracke. Een bijbaan die hij uiteindelijk – al leek het een beetje morrend – opgaf. Later die week lás ik iets soortgelijks. Door dit alles kwam ik toch wel in een behoorlijke kill modus. In een irrationele ‘dit moet ophouden’ stand. Dan kan ik maar beter wat gaan lezen – om mij zodoende allereerst eens een goed beeld te vormen van de situatie. Wat ik vervolgens dan ook maar deed. En dus heb ik de feiten hierover – in ieder geval wat er was gepubliceerd in vrij gerenommeerde media (NRC, NOS) – op een rijtje gezet. Bepaald geen onderzoeksjournalistiek, gewoon wat – volgens mij vrij betrouwbare – bronnen in de media geraadpleegd. Nou, het scherpe randje ging er bij mij niet vanaf! Eerder niet.

Europarlementariërs
Ik las namelijk ook dat er om het pensioengat van de Europarlementariërs te dichten zo’n slordige 270 miljoen euro door het Europarlement gereserveerd gaat worden. Wat dus wil zeggen dat er 270 miljoen euro door het Europarlement hiervoor betaald gaat worden, voor wat zíj (de Europarlementariërs) te weinig aan premies hebben betaald, voor de pech die zíj gehad hebben met slechte investeringen, wat dan ook. En dit betekent dus waarschijnlijk dat dit betaald zal gaan worden uit onze opgehoeste belastinggelden en uit die van burgers uit andere EG landen. Daar zakt mijn broek onparlementair van af. De dekkingsgraad van het bewuste pensioenfonds is zo’n 37%, las ik bij de NOS. Ter vergelijking: als de dekkingsgraad van onze Nederlandse pensioenfondsen onder de 105% komt, gaan onze pensioenen niet omhoog. Bij een lagere dekkingsgraad gaan ze zelfs omlaag, krijgt u minder.

Gerard van Olphen
Zo las ik vorig jaar dat Gerard van Olphen 500.000 euro (!) per jaar ging verdienen als baas van het APG – dat pensioenregelingen doet voor o.a. het ABP. Hetzelfde ABP dat, las ik op diezelfde dag, griezelig dicht bij een dekkingsgraad van 90% leek te komen waardoor de pensioenen wellicht naar beneden bijgesteld moesten gaan worden. Of dat pensioen van Gerard van Olphen ook ‘solidair’ mee omlaag zou gaan, betwijfelde ik, hij had bovenop dat belachelijk hoge salaris van hem namelijk ook nog een riante pensioenregeling van – ik meen in de link en het artikel hierboven gelezen te hebben – zo’n 66.000 euro per jaar. Natuurlijk. Daar werkt hij dan waarschijnlijk ook keihard voor. Véél harder dan wij doen?!

Pensioengat
Een eventueel pensioengat van ons zal door niemand betaald gaan worden. Behalve dan door ons zelf, goedschiks of kwaadschiks. De pensioenen van ons zullen bij een te lage dekkingsgraad gewoon worden gekort, oftewel omlaag gaan. Wie zijn (pensioen)gat brandt, zal op de blaren zitten, zogezegd. In 2015 verdiende je als Europarlementariër zo’n 98.000 euro bruto. Dat heb ik nooit verdiend. Daarnaast kregen ze nog allerlei onkostenvergoedingen, zoals bijvoorbeeld voor de huur van een kantoor. En nu dus voor een aanvulling op hun pensioengat. Ik las dat 751 Europarlementariërs jaarlijks 71 (!) miljoen uitgaven aan onkosten. Dat is volgens mijn berekeningen zo’n 100.000 euro per persoon per jaar, hoe vaak heeft u zo’n bedrag überhaupt per jaar uitgegeven? Ik las ook nog ergens dat dit onbelast zou zijn. Graai! Graai! Waaraan zij dat uitgeven mogen wij dan weer niet weten. Nee, natuurlijk niet. Hun pensioen als Europarlementariër is vaak ook nog hun tweede pensioen – naast het pensioen dat ze al zullen krijgen in hun land van herkomst! Maar toch moeten de burgers uit de landen die ze vertegenwoordigen opdraaien voor hún pensioengat. U moet wel een kleine bijdrage leveren voor het enorm goede werk dat zij doen! En bovendien kunnen zij het zich, gezien hun drukke en belangrijke werkzaamheden, blijkbaar niet permitteren om zich ook nog zorgen te moeten maken over hun pensioengat. Begrijpt u wel?

Macht
Interessant hieraan vind ik hoe mensen omgaan met macht. Wat er met hun schijnt te gebeuren als ze meer macht krijgen en hoe er dan in een aantal gevallen een graaicultuur lijkt te ontstaan, op allerlei gebied. Geld, macht of privileges. Bovengenoemde gevallen staan ook helemaal niet op zich hier in Nederland. Zie: Jos van Rey. Zie: de Teevendeal. En zie: Hübert Möllenkamp (de Maserati-directeur). Om maar enkele voorbeelden te noemen. Om maar even binnenshuis te blijven en het maar niet over Trump te gaan hebben, bijvoorbeeld.

Cambodja
Ik hoorde vanmorgen van mijn verzorgster hoe vriendelijk en behulpzaam en zachtaardig het Cambodjaanse volk bijvoorbeeld jegens elkaar en eigenlijk jegens iedereen schijnt te zijn geworden. Ze zijn zó murw gemaakt door een decennialange en wrede onderdrukking door hun machthebbers, dat ze nu zo geworden zijn. Als reactie, lijkt me. Hun route van de afgelopen tijd lijkt mij verder geenszins begerenswaardig of aanbevelenswaardig. Dat bedoel ik helemaal niet te zeggen. Dit riekt op de eerste plaats toch naar apathie, lijkt mij.

Graaicultuur
Maar wat ik wél wil zeggen is, nu wíj er eindelijk in geslaagd zijn een kleine adempauze te creëren in onze barre strijd voort te bestaan, nu wij niet meer uitsluitend, keihard en onafgelaten hoeven te buffelen om het hoofd boven water te houden, dat toch niet lijkt te leiden tot meer empathie of medemenselijkheid, of tot meer begrip of tolerantie voor elkaar. Nee, wat voor cultuur ontwikkelen wij vervolgens? Naar het schijnt uit bovenstaande gevallen, toch allereerst een graaicultuur.

Rutte
Ik vind het ook schandalig dat Rutte – als onze eerstverantwoordelijke voor ons EG-lidmaatschap – hier geen maatregelen tegen neemt, of tracht te nemen, of dat hij er zelfs maar vrágen over heeft aangekondigd. Vindt híj dit normaal? Ik vind hem toch al bepaald geen tycoon als het gaat om integriteit van bestuur en om onkreukbaarheid en om een keiharde opstelling ten aanzien van integriteitskwesties in anderen. De tijd van Zorro lijkt inmiddels wel voorgoed voorbij. Ik las vanmorgen (24 februari 2017) dat de kiezers helemaal klaar zijn met de beloften van politici. Voor mij spelen dit soort zaken een grote rol daarin. Voor u ook? Dit nieuws lijkt verder inmiddels alweer vooral doodgezwegen te worden, ingehaald en ondergesneeuwd als het is door het nieuws van de dag. Laat ons daarom maar gehoorzaam overgaan tot de werkelijk belangrijke zaken in het leven. Hoe denkt ú úw eventuele pensioengat nu te gaan dichten?

Ed was in zijn jonge jaren directeur van een afkickcentrum, deed verschillende andere dingen, en was uiteindelijk uitvoerend directeur van een succesvol voedingssupplementen bedrijf, totdat hij in 2011 getroffen werd door een herseninfarct en gediagnosticeerd werd met een locked-in syndroom. Sindsdien is hij herstellende, revalideert veelal, houdt zich onledig met dit blog, digitale kunst, en hield zich daarnaast de eerste jaren bezig met de vertaling van enkele boeken over een bepaalde natuurlijke aanpak van kanker, ontwikkeld door een Britse groep wetenschappers.
Berichten gemaakt 160

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven