John McCain voor moederdag

Moederdag

John McCain voor moederdag
John McCain voor moederdag

Ik wou het op deze Moederdag, tussen de gehoopte feestelijkheden door, nog even met u hebben over machtsverhoudingen, of over de veronderstelde verschuivingen daarin. Directe aanleiding hiertoe – ofwel de voorzet – werd gegeven door John McCain, de doodzieke Republikeinse senator. Hij vindt Gina Haspel ongeschikt als CIA-directeur. Dit omdat zij in het verleden mensen heeft laten martelen, en daarover bovendien zwijgt als het graf. Ik zou hier nog aan toe willen voegen: haar gedrag is enigszins macho, wat je toch eerder van een man zou verwachten. Zij werd door Donald Trump niettemin (of juist daardoor?) als potentiële bekleder van deze functie genoemd.

McCain

Na McCain’s opmerking zei een medewerkster van Trump dat McCain’s mening er niet meer toe doet ‘omdat hij toch doodgaat’. Ik vind dat om meerdere redenen interessant. Allereerst geeft het weer eens aan hoe het gesteld is met de empathie in de gelederen rondom Donald Trump, en dus waarschijnlijk ook met die van hemzelf, de macho bij uitstek: belabberd, zou ik willen zeggen, hoewel u daar natuurlijk een andere mening over kunt zijn toegedaan.

Buitenspel

Maar daarnaast ben ik het hier ook pertinent mee oneens. Oneens, omdat de gezichtspunten van John McCain juist heel interessant kunnen omdát hij dood gaat. Ik meen hierover enigszins uit eigen ervaring te spreken, zogezegd met een zekere expertise. Niet omdat ik eveneens van plan ben binnenkort dood te gaan, maar omdat ik – door mijn handicap – enigszins op een soortgelijke manier buitenspel sta. Ik doe ook niet meer mee, waardoor ik juist van mening ben er enkele interessante gezichtspunten op na te houden.

Out of the box

Die meningen kunnen dan misschien wel behoorlijk ‘out of the box’ zijn, maar noch John McCain noch ikzelf zijn hersendood geraakt door onze verschillende aandoeningen, waardoor onze gezichtspunten – o.a. vanwege de heel andere zaken die we belangrijk zijn gaan vinden na onze ziektes – juist wel interessant kunnen zijn.

Zorg au pair

Ook sprak ik vandaag met mijn zorg au pair (een vorm van zorgverlening die we inmiddels en door de jaren heen onwikkeld hebben tot een bijzonder succesvolle formule), die me hielp met douchen. Wij kwamen daarbij te praat over de – met uitzondering van de nogal voor de hand liggende fysieke – verschillen tussen man en vrouw. Tijdens dit gesprek realiseerde ik me dat de voordelige machtspositie waarin mannen zich door de eeuwen heen op veelal kunstmatige wijze gemanoeuvreerd hebben – en die maar zo moeizaam opgegeven, of zelfs moedwillig in stand gehouden wordt – in het andere geval wel eens zou kunnen leiden naar verschuivingen daarin, richting een meer natuurlijke, werkelijke machtspositie – en wellicht zelfs een van de vrouw. Ikzelf heb vrouwen altijd beschouwd als vrijere en meer ethische wezens dan ikzelf, omdat deze zich minder zouden laten leiden door hun driften. Laat ik het in beginsel maar over mijzelf hebben.

Gebruiken

Deze machtsongelijkheid meen ik echter voornamelijk te herkennen in heel veel gebruiken van vele culturen. Van het vrijelijk om je heen wippen en/of andere opgedrongen handtastelijkheden zoals die o.a. in Amerika en Nederland plaatsvonden, en waarover we de afgelopen tijd uitgebreid zijn geïnformeerd via het #MeToo gebeuren, tot het ‘ja, maar je bent toch nog wel maagd als je in het huwelijksbootje stapt?’ (wat dan uitsluitend van vrouwen verlangd wordt en niet van mannen) in de Turkse gemeenschap.

Ontberen

Mijn zorg au pair voegde hier nog aan toe dat vrouwen volgens haar ook beter kunnen afzien, beter kunnen ontberen dan mannen. En wij denken beiden ook dat vrouwen over het algemeen wat grilliger zijn, waardoor zij dus waarschijnlijk beter ‘out of the box’ kunnen denken en doen dan mannen.

Cadeau

En zo zijn we via een omweg weer aanbeland bij John McCain. Die ik – behoorlijk ‘out of the box’ – cadeau zou willen doen aan Donald Trump. Ter ere van zijn Moederdag. En bij dat cadeau horen ook McCain’s laatste overwegingen. Opdat zij een bron van wijsheid en inspiratie mogen zijn voor deze president, die het – zoals u wel weet – niet zo gemakkelijk heeft. En dat de machtsverhoudingen maar voor altijd mogen verschuiven.

Ed was in zijn jonge jaren directeur van een afkickcentrum, deed verschillende andere dingen, en was uiteindelijk uitvoerend directeur van een succesvol voedingssupplementen bedrijf, totdat hij in 2011 getroffen werd door een herseninfarct en gediagnosticeerd werd met een locked-in syndroom. Sindsdien is hij herstellende, revalideert veelal, houdt zich onledig met dit blog, digitale kunst, en hield zich daarnaast de eerste jaren bezig met de vertaling van enkele boeken over een bepaalde natuurlijke aanpak van kanker, ontwikkeld door een Britse groep wetenschappers.
Berichten gemaakt 160

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven