Aangepraat afgaan

Gewenst
Ik las van de week dat ons een flink aantal zaken ‘verkocht’ worden door een idee of ding gewenst te maken, het je op te dringen, door je bepaalde belemmeringen in de weg te leggen, of je iets te weigeren. Er wordt je zo dus min of meer iets aangepraat.

Inquisitie
Als voorbeeld werd de Inquisitie genoemd, dat een gereedschap was om je het toenmalige katholicisme en het geloof in het hemelse hiernamaals op te dringen. Het katholieke gedachtengoed had toen blijkbaar een zetje nodig. Zo kon je bijvoorbeeld als je je gebedenboek verkeerd om vasthield, al als ketter op de brandstapel verbrand worden. Nou, dan ‘wil’ je wel. Het zou me niks verbazen als dat Middeleeuwse opdringen, heeft geleid tot de ontkerkelijking die er momenteel gaande is. Een soort overcompensatie. Mijn moeder werd de hemel ook min of meer ontzegd – geweigerd – omdat ze nog steeds geen kinderen had terwijl ze toch al een paar jaar getrouwd was. Het is sindsdien eigenlijk nooit meer goedgekomen tussen haar en dit geloof. Met mij ook niet. Er werden in het voorbijgaan meerdere voorbeelden genoemd, ofwel kort aangestipt. Ik vind het een zeer interessant en, zoals u kunt zien, ook nogal breed toepasbaar gegeven.

72 maagden
Bijvoorbeeld, door sommige mensen in het hiernamaals 72 maagden te beloven na martelaarschap, gaan ze allerlei vrij gestoorde dingen doen. Zij wénsen blijkbaar die 72 maagden. Ongebreideld wippen in paradise, of zoiets. En die bereidwillige maagden worden je dan weer onthouden omdat je er wel eerst voor moet sterven. Jaja, dat gaat zomaar niet. Sterven als een martelaar weliswaar, maar je moet er wel voor doodgaan en dat wordt overigens alleen maar zo genoemd zodat dit door de een of ander minder weldenkende dan weer gewenst wordt. Volgens verklaringen van Koerdische militairen zijn de meeste zelfmoorddaders overigens onder invloed van drugs. Ikzelf hang meer de mening aan dat die mensen, doordat het hen moeilijk gemaakt of geweigerd wordt een normaal leven te leiden middels een goede opvoeding, een goede opleiding, een goede baan en juist géén marginalisatie, dan juist weer gedreven worden tot debiel gedrag. Maar daar wordt vast wel weer heel anders over gedacht – wat dan ook weer met geweld wat kracht bijgezet (lees: opgedrongen) zal moeten worden. En zo gaat het maar door, ons hele leven lang.

Drugs
Zo ben ik – hoewel fervent non-gebruiker – ook geen fan van het botweg maar verbieden van druggebruik. Dan maak je dit namelijk misschien juist daardoor wel weer interessant. Ik ben aan de andere kant een fan van hele goede en correcte voorlichting zodat iemand zelf de afweging kan maken wel of geen drugs.

Werk
Ik wou dit alles echter eens bezien in het kader van mijn niet langer deelnemen aan het arbeidsproces. Door mijn verlamming, zorgbehoefte, etc. heb ik nu geen werk. Ik worstel enigszins met de vraag of arbeid, werken voor het bestaan, etc. een min of meer intrinsieke bezigheid is in het leven, dan wel of dit op een soortgelijke manier als hierboven beschreven, dan weer gewenst gemaakt wordt of opgedrongen. Of de samenleving nou eenmaal zo is samengesteld, maar ‘voor hetzelfde geld’ ook heel anders in elkaar zou kunnen zijn gezet. En zo vraag ik mij ook af of je je leven ook zinvol kunt en zou kunnen invullen zonder dat je een baan is aangepraat dan wel is opgedrongen. Ik hoor graag uw mening.

Ed was in zijn jonge jaren directeur van een afkickcentrum, deed verschillende andere dingen, en was uiteindelijk uitvoerend directeur van een succesvol voedingssupplementen bedrijf, totdat hij in 2011 getroffen werd door een herseninfarct en gediagnosticeerd werd met een locked-in syndroom. Sindsdien is hij herstellende, revalideert veelal, houdt zich onledig met dit blog, digitale kunst, en hield zich daarnaast de eerste jaren bezig met de vertaling van enkele boeken over een bepaalde natuurlijke aanpak van kanker, ontwikkeld door een Britse groep wetenschappers.
Berichten gemaakt 160

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven