Verandering

Zucht Er is toch wel heel wat veranderd door mijn verlamming. Zucht – of niet? Nou, ik moet je eerlijk gezegd vertellen dat ik weinig geloof hecht aan dat zware zuchten. Zo van ‘vroeger was het beter’ of ‘was ik maar…’ of was ik maar niet..’. Ik vloek dan wel veel, maar dat gaat me […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top