Gesprekje met de arts

‘Hoe gaat het daarmee?’ ‘In het begin gaat het niet, en op het eind voelt het alsof ik niet meer kan stoppen’. Hoeveel neem je er dan?’ ‘Eén, twee…’. Licht protest. ‘… of drie’. Bulderend gelach. ‘Je bent gek, da’s veel te veel. Eén is genoeg’. Opgelucht En er volgt een hele dissertatie over de […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top