PGB

PGB ‘Zorginstelling, Zorg In Natura of PGB?’, werd ons in de revalidatiekliniek gevraagd. Met héél andere dingen bezig – zoals simpelweg in leven blijven bijvoorbeeld – maar wél geneigd zaken zoveel mogelijk in eigen hand te houden, besloten wij alras en eenstemmig tot PGB (PersoonsGebonden Budget – een som geld die je soort van krijgt […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top