Relativiteit

Relativiteitstheorie for dummies Ik dacht er over in dit stuk vanuit mijn standpunt de relativiteitstheorie maar eens een beetje toe te lichten, zeg maar een relativiteitstheorie voor dummies. Ik ben namelijk zo bèta-minded als een salamander, en ik heb dus ook helemaal niet de pretentie om mij ook maar enigszins te meten met Albert Einstein, maar […]

Mobiliteit

ADHD De afgelopen jaren is er natuurlijk veel veranderd op het gebied van mijn mobiliteit. Vroeger bewoog ik mij van hot naar her, te voet rennend naar de tram, per fiets crossend dwars door de stad, treinend door stad en land, city-hoppend in het vliegtuig of kilometers vretend bij iemand in de auto. Trappen op- […]

Contact

Een aantal zaken en bezigheden zijn – in vergelijking met vroeger – door mijn lichamelijke beperkingen de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Een hoop dingen, waaronder mijn veelvuldige dagelijkse fietstochten en het schilderen van de laatste jaren van vóór mijn herseninfarct, waren toentertijd heel normaal maar zijn onmogelijk nu, en ik beschouw ze dan ook als verleden […]

Afbouwen

Disclaimer Ik heb natuurlijk niet de minste pretentie noch de parate kennis en evenmin de daarbij benodigde ervaring om op de stoel van een arts te gaan zitten, en deze zou, wanneer nodig, natuurlijk ook zeer zeker bezocht en geraadpleegd moeten gaan worden. Snel medisch ingrijpen En bovendien hebben de artsen in 2011 naar alle waarschijnlijkheid ook […]

Bandbreedte

Middelmatig Bij menig (veelal middelmatig, volgens mijn omgeving) muziekje, en bij vele (eigenlijk ook maar middelmatig) ontroerende filmmomenten, en ook voor praktisch iedereen in een medelijden opwekkende situatie, pleeg ik vol overgave tranen-plengend te jammeren, en tevens zijn mijn beoogde opmerkingen voor mijn toehoorders hetzij tamelijk hilarisch of op de eerste plaats alleen maar irritant vanwege […]

PGB

PGB ‘Zorginstelling, Zorg In Natura of PGB?’, werd ons in de revalidatiekliniek gevraagd. Met héél andere dingen bezig – zoals simpelweg in leven blijven bijvoorbeeld – maar wél geneigd zaken zoveel mogelijk in eigen hand te houden, besloten wij alras en eenstemmig tot PGB (PersoonsGebonden Budget – een som geld die je soort van krijgt […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top