Graaicultuur

BRT Van de week luisterde ik naar radio BRT, zoals ik zo vaak doe. Ik vind de muziek afwisselender en de hoeveelheid zalvend gezemel minder dan op Hilversum 3, maar helaas wordt er wél weer meer vaag gepsychologiseerd: Wij hebben deze kwestie voorgelegd aan dokter Fóbie van de universiteit van…. Morrend Enfin, ik hoorde daar […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top